Videokonferanse når flere

378 helsearbeidere har deltatt på videoforelesninger i Nordisk kompetanseprogram innen funksjonshemming. Evalueringen viser at video når flere enn ved å bruke vanlige seminarer og konferanser.
F.v. Thomas Listerman, Kirsten Eriksen og Vibeke Flytkjær.
F.v. Thomas Listerman ved NSH, Kirsten Eriksen og Vibeke Flytkjær fra NST. Listerman er for anledningen koplet opp fra Stockholm via Internett. De er alle tre godt fornøyd med at 90 prosent vil fortsette med videoforelesninger.

Videokonferansene har vært gjennomført som et samarbeidsprosjekt mellom Nasjonalt senter for telemedisin (NST) og Nordiska samarbetsorganet för handikappfrågor (NSH).

I prosjektet har forelesere fra Norge, Danmark, Finland og Sverige fortalt om forskning som berører funksjonshemmede i Norden, nordisk samarbeid innen hjelpemiddelområdet, barnerehabilitering og etikk i arbeidet med personer med utviklingshemming.

9 av 10 vil ha mer

Totalt har det vært gjennomført 16 slike video-forelesninger, og det viser seg altså at denne formen for undervisning når flere helsearbeidere enn seminarer og konferanser.

En annen positiv tilbakemelding var at de nå fikk mulighet til å øke kompetansen fordi de sparte tid og penger ved å slippe å reise for å delta i undervisningen, men de ellers kanskje ikke ville prioritert å delta på et vanlig seminar.

Forelesningene ble opplevd som veldig interessante, og 90 prosent av deltakerne svarte at de gjerne vil delta på lignede program senere. Evalueringen viser også at 9 av 10 forelesere kan tenke seg å holde forelesninger på videokonferanse igjen.

Vil fortsette med videokonferanse

NSH har derfor konkludert med at de ønsker å fortsette å bruke videokonferanse som verktøy for å øke kvaliteten og styrke nettverkssamarbeidet mellom de nordiske landene. 

Videre anbefaler evalueringen at foreleserne må trenes på å bli gode til å få til samspill mellom deltakerne og sikre at teknikken er testet ut før sendingene. Det var en del tekniske forstyrrelser på lyd og bilde underveis i forelesningene, men til tross for dette var altså deltakerne veldig fornøyde med undervisningsopplegget.

Det var flest deltakere fra Sverige og Norge, og evalueringen konkluderer med at det har vært bedre markedsføring i disse landene, enn i Finland, Island, Åland og Danmark, der det var færre deltakere.

Se forelesningene på nett

For mer informasjon om undervisningsopplegget og erfaringene kan du laste ned hele evalueringen her. 14 av forelesningene er dessuten tatt opp på video og er tilgjengelige på nettstedet www.helsekompetanse.no

Kontaktpersoner ved NST

Leder for Nettbasert Kompetanseutvikling, Kirsten Eriksen, telefon 913 49 652

Undervisningskoordinator Vibeke Flytkjær, telefon 915 59 172

(Foto av Jan Fredrik Frantzen, NST)