Vil ha storsatsing på omsorgsteknologi

Prosjektet ”Fremtidens alderdom” er ferdig med sine analyser av behovene innen eldreomsorgen. Regjeringen må sette av 1,1 milliarder kroner de neste seks årene og sørge for at teknologi tas i bruk i kommunene, skriver Teknologirådet på sine nettsider.
Siri Bjørvig, NST.
1,1 milliard er mye penger, men ei slik satsing på teknologi i eldreomsorgen er helt nødvendig, forteller Siri Bjørvig ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin. Foto: Jan Fredrik Frantzen, NST.

Innen 2035 vil det være dobbelt så mange eldre over 80 år som det er i dag, og det betyr store utfordringer for helsevesenet. Særlig omsorgstjenesten i kommunene vil få langt større utfordringer.

For å ikke drukne i eldrebølgen trengs det altså hele 1,1 milliarder og en storsatsing på å få tatt i bruk omsorgsteknologi i kommunene.

Kroppssensorer og smarte hus

Blant områdene de ønsker å satse på er bruk av bruk av kroppssensorer for å måle helsedata som hjerterytme og blodtrykk.

De vil også at nye omsorgsboliger skal bygges med teknologisk infrastruktur, slik at huset selv kan styre for eksempel temperatur og belysninglys i forhold til beboernes behov, og varsle dersom de eldre glemmer å slå av platene på komfyren.

GPS-sporing

Et annet viktig område er GPS-sporing av demente. Det innebærer at helsepersonell eller pårørende kan bli oppdatert om hvor de befinner seg, når de forlater hjemmet eller omsorgssenteret.

- Hvert år er det en rekke leteaksjoner og flere eldre omkommer fordi de går seg bort. Et system med sporing av hvor de demente befinner seg kan redde liv og gi de pårørende større trygghet, forteller Siri Bjørvig ved Nasjonalt senter for telemedisin som har vært med i ekspertgruppa.

Kontaktperson ved NST

Siri Bjørvig, telefon 971 64 725
og epost siri.bjorvig@telemed.no

Teknologirådets satsingsområder…
  • Kroppssensorer
  • Smarthusteknologi
  • Sporingsteknologi
  • Robotteknologi
  • Administrativ teknologi

Les mer…

 

Europeisk satsing

I EU satses det stort på forskning og utvikling av omsorgsteknologi. Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) deltar som partner i flere EU-prosjekter innen omsorgsteknologi.

Et av disse prosjektene er PERSONA, som har som mål å utvikle teknologiske omgivelser som gjør hverdagen enklere og livskvaliteten bedre. Prosjektet skal utvikle rimelige og holdbare teknologiske løsninger som fremmer sosial inkludering og selvstendighet for eldre.