Vil oppdage smitte raskere

- Er det noe som går, doktor? Det er nok et spørsmål de fleste fastlegene har fått noen ganger. Men har du nok informasjon til å gi et godt svar på stående fot? Nå vil forskere ved Tromsø Telemedicine Laboratory gjøre jobben lettere for deg.
F.v. Johan Gustav Bellika og Glenn Severinsen.
De vil gi legene mer informasjon om smittesituasjonen. Fra venstre Johan Gustav Bellika og Glenn Severinsen, smittevernlege i Tromsø kommune. Foto av Jan Fredrik Frantzen, NST.
I en hektisk hverdag er det nemlig ikke lett å holde seg oppdatert på hva som er på gang av sykdommer i befolkningen. Skal du ringe rundt til andre leger og høre om de har hatt mange pasienter med mulig kikhoste?

I 2003 hadde prosjektleder Johan Gustav Bellika en ubehagelig personlig opplevelse. Det ga ham ideen til et elektronisk system som bedre kunne fange opp sykdomstendenser i befolkningen. 

Bedre informasjon og raskere diagnose

- Sønnen min var tre måneder gammel og ikke vaksinert da han fikk kikhoste i 2003. Men det tok lang tid og flere besøk til legekontoret før vi fikk en diagnose og fikk satt i gang riktig behandling. Det samme året døde et spedbarn i Bergen av den samme sykdommen, forteller Bellika.

Nå skal han være med på å lage et elektronisk system for å fange opp symptomer på et sykdomsutbrudd, for eksempel når flere pasienter kommer til ulike legekontorer med kikhoste.

Systemet skal integreres i det elektroniske journalsystemet som legene allerede har installert, og de haker av for pasientens ulike symptomer. Når flere legekontorer melder inn de samme symptomene til systemet vil det komme et automatisk varsel om at visse symptomer blir registrert hyppigere.

På denne måten får alle legene tidlig informasjon om hvilke sykdommer som kan være under oppseiling i kommunen, uten at de trenger å søke aktivt etter denne informasjonen. Målet er at de skal få tilgang på mer og bedre informasjon for lettere å kunne stille både raskere og mer presise diagnoser. Forhåpentligvis vil dette medføre at de kan sette i gang behandlinga raskere.

Raskere tiltak begrenser smitten

Glenn Severinsen er smittevernlege i Tromsø kommune og deltar i det nye prosjektet. For ham er det en viktig del av jobben å ha oversikt over smittesituasjonen i kommunen. Eller sagt på en annen måte – det er hans jobb å vite ”hva som går”.

- Vi må ha denne oversikten så fort som mulig for å kunne gi råd til legene om hvilke sykdommer som til enhver tid er på gang i befolkningen. Og jo raskere vi får denne oversikten jo tidligere kan vi sette i gang tiltak for å begrense antall smittede, forteller han.

Legionella er eksempel på en sykdom som det er viktig å oppdage tidlig. De siste årene har det vært flere store utbrudd av denne sykdommen, og i 2005 døde 10 personer i et utbrudd i området rundt Sarpsborg og Fredrikstad. Kunne flere vært reddet om man hadde sporet opp smittekilden raskere ved hjelp av data fra et slikt elektronisk varslingssystem?

Dagens system for helseovervåking, MSIS, sender ut ukentlige rapporter til alle legene med informasjon om antall tilfeller av smittsomme sykdommer. Men disse dataene skal meldes inn fra laboratorier og leger og registreres i MSIS - før det blir sendt ut som en rapport til legene. Dette tar lang tid, og både Severinsen og Bellika ser for seg at forskningen deres kan føre til en bedre og raskere versjon av MSIS.

- Vi kommer ofte for seint på banen for å begrense omfanget av sykdomsutbrudd. Vi trenger bedre IKT-systemer som fanger opp tegn til slike utbrudd og hvor de kommer. Da er det lettere å sette i verk tiltak raskt, avslutter Severinsen.
giaever_350
Overlege Anton Giæver. Foto av Jan Fredrik Frantzen, NST.

Legevakta i Tromsø leverer data

Prosjektleder Johan Gustav Bellika forteller at Legevakta i Tromsø nylig har kommet med i prosjektet. Når legevakta er med og leverer sykdomsdata i prosjektet har vi allerede dekket halvparten av de som oppsøker leger i Tromsø i løpet av ett døgn, forteller Bellika.

Og ved legevakta ser de store fordeler med å utvikle et slikt system.

- Det er en stor fordel at dataene samles inn automatisk. Primærlegene slipper å gjøre noe for å samle inn dataene men kan få oversikten over ”hva som går” servert på et sølvfat, sier overlege Anton Giæver ved legevakta.

Kontaktperson

Vil du vite mer om ”Symptombasert sykdomsovervåking” kan du ta kontakt med prosjektleder Johan Gustav Bellika på telefon 957 48 049 eller epost johan.gustav.bellika@telemed.no. Du kan også lese hele prosjektbeskrivelsen på disse sidene:

Prosjektet er finansiert av Telemedisinsk forskningsutvalg i Helse Nord, Universitetet i Tromsø, Nasjonalt senter for telemedisin og Tromsø Telemedicine Laboratory.

NST og Tromsø Telemedicine Laboratory (TTL)

TTL ble etablert i 2006 som et Senter for Forskningsdrevet Innovasjon med støtte fra Forskningsrådet. Ved senteret skal man kombinere menneskelig omsorg med ny teknologi. Målet er å gi bedre helsetjenester og redusere den økende belastninga på helsevesenet. Nasjonalt senter for telemedisin (NST) er vertsinstitusjon for Tromsø Telemedicine Laboratory.

MSIS – dagens meldingssystem for smittsomme sykdommer

Helseovervåkningen (MSIS) som gjøres i Norge i dag er basert på innrapportering av leger og diagnoser bekreftet av laboratorier. Folkehelseinstituttet (FHI) sender ukentlig ut en rapport om smittesituasjonen som er basert på data som er samlet inn fra landets laboratorier.

FHI vedlikeholder også nettstedet msis.no hvor en kan finne data om forekomst av smittsomme