Vil støtte legens informasjonsbehov

Etter flere års arbeid forsvarte Gustav Bellika (bildet) sin doktorgradsavhandling ved Universitetet i Tromsø 4. oktober 2006.


Bak tittelen "The Snow Agent System – A mobile agent system platform for extending electronic health records systems with clinical decision support modules" skjuler det seg et datasystem som i fremtiden kan gjøre det enklere for klinikere å få tak i pasientinformasjon når de trenger den.

Det er på grunn av lovgivningen i dag ikke lov å lage sentrale databaser med pasientdata. Mens Googles dataprogram tråler internett etter nettsider og deretter lager en stor database som man raskt kan søke i, er dette ulovlig for pasientopplysninger.

Lite praktisk i dag
– I dag er det derfor i Norge og mange andre land ikke mulig for en behandlende lege å raskt finne sykdomshistorien til en pasient, prøveresultater og lignende dersom pasienten ikke sokner til hans sykehus, sier dr. scient Gustav Bellika, som til daglig jobber ved Nasjonalt senter for telemedisin.

Bellika påpeker at det finnes mange gode grunner til å være restriktiv med pasientdata.

– En hver har i dag rett til å bestemme hvem som skal ha tilgang til sine opplysninger. Et eksempel er hvis en pasient ikke vil la fastlegen vite at man har hatt en abort.

Løsningen til Bellika er å bruke såkalte distribuerte søk i stedet for én stor database med pasientopplysninger. Dette betyr at hvert enkelt legekontor, sykehus og lignende har sine dataregistre hos seg, men sender informasjon ut til de som søker ved behov.

Sykdomsovervåking
– Systemet kan også registrere ulike forhold ved befolkningen automatisk. Dette kan blant annet gjøre at man oppdager sykdsomsutbrudd som ellers kan være vanskelige å få øye på, sier Bellika.

Distribuerte søk, også kalt agentteknologi, kan brukes i Norge og flere andre land for å tillate enklere tilgang på data.

Systemet er utprøvd i eksperiment ved Nasjonalt senter for telemedisin, og viser at det enkelt kan fungere i land på størrelse med Norge.

Gustav Bellika er den første ved Universitetet i Tromsø som har tatt en doktorgrad innenfor fagkombinasjonen teknologi/medisin.

For mer informasjon, kontakt ;

Dr. scient Johan Gustav Bellika, Nasjonalt senter for telemedisin,
Tlf. +47 957 48 049, e-post: johan.gustav.bellika@telemed.no