Vinner av Samhandlingsprisen 2011

Fysikalsk- og rehabiliteringsmedisinsk avdeling UNN, NAV Troms og kommunene Lenvik, Nordreisa og Tromsø har vunnet den prestisjetunge Samhandlingsprisen 2011 for utviklingen av samhandlingstiltaket iBedrift.

- Tiltaket er nyskapende, og modellen kan lett overføres til andre pasientgrupper og kommuner. Det berører sentrale deler av samhandlingsreformen ved å fokusere på brukermedvirkning, forebygging, rehabilitering og god ressursutnyttelse, sier Kees Jan Verhage fra Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) som delte ut prisen på vegne av Overordnet samarbeidsorgan (OSO).

God samhandling skal redusere fravær

iBedrift har to likeverdige mål: Det ene er å få i gang en god tjenestesamhandling for personer med muskel- og skjelettplager, mens det andre er å forebygge og redusere sykefravær ved å styrke jobbnærværet.

 - Eksempelvis har barnehagene i Tromsø kommune redusert sykefraværet i snitt med ca. 34 prosent takket være iBedrift, forteller en entusiastisk Bente Ødegaard, avdelingsdirektør ved NAV Troms.

Motstand i systemet, ikke hos folk

- Vi støter ofte på systemutfordringer når vi setter i gang denne typen samhandlingstiltak, forteller Paul Martin Hansen, faglig leder for Bedriftshelsetjenesten i Tromsø kommune og Jostein Bentzen, prosjektleder for iBedrift.

- Systemene hos tjenesteleverandørene er ofte svært forskjellige, og de er dårlig tilpasset samarbied utover organisasjonens grenser. Vi sier at vi møter ”systemmotstand”, for de aller fleste medarbeiderne tar i mot tiltak for økt samarbeid med åpne armer.

Fremtiden for iBedrift

- Det første vi skal gjøre er å forankre tiltaket på kommunalt nivå, deretter skal vi overføre kunnskapen til andre kommuner, og hvorfor ikke, andre sektorer, avslutter Jostein Bentzen, fysioterapeut og prosjektleder for iBedrift.

 

Fakta

  • iBedrift omfatter ca. 50 virksomheter og 4500 arbeidstakere i Tromsø, Nordreisa og Lenvik.
  • Prosjektet skal bidra til at arbeidstakere og arbeidsgivere har kunnskap om nakke-/ryggplager, som er blant de største diagnosegruppene ved sykefravær.
  • Målet med iBedrift er å få ned sykefraværet gjennom økt forståelse, trygghet og innsikt i egen situasjon, samt et godt koordinert hjelpetilbud ved behov. Det kan være tilrettelegging på arbeidsplassen, tiltak fra NAV eller avklaring fra Helsetjenesten.
  • Tilbudet er basert på et forpliktende samarbeid mellom arbeidstaker, arbeidsgiver, NAV, kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.