Virtuell spesialist støtter kommunelegen

En pasient kommer inn på sykestua i Nordkapp med alvorlige brannskader. Kommunelege Helge Bjøru kobler seg ved hjelp av telemedisinsk utstyr opp til AMK ved Hammerfest sykehus, og har i løpet av sekunder virtuell spesialiststøtte.
Den virtuelle spesialist_40
Assistentlege i anestesi, Kim Mikkelsen ved Hammerfest sykehus kan se pasienten som ligger på sykestua i Nordkapp. Han veileder ansatte ved sykestua gjennom virtuell tilstedeværelse gjennom lyd og bilder. Foto: Marit Kvarum, Helse Finnmark.

Pasienten har vært utsatt for en eksplosjon og har fått brannskader på hals. Det er ingen mistanke om andre skader, men pasienten er ikke ved bevissthet.

 

Viktig førstekontakt

- Vi har startet nedkjøling av brent område med fuktet håndkle. Så langt ingen respons fra pasient, men ingen forverring, informerer Bjøru.

- Dersom pasienten har brannskader skal han sendes til UNN, svarer assistentlege i anestesi, Kim Mikkelsen fra Hammerfest sykehus. Bør en lege reise sammen med pasienten? spør han videre.

- Det vil ta tid å skaffe lege som kan reise sammen med han, svarer Bjøru. Han bør derfor sendes med fly uten lege.

 

Vellykket test

Mikkelsen gir ros til personalet i Nordkapp, som han mener har gjort en god jobb i denne testen. Helse Finnmark tester bruk av videokonferanse og bildeoverføringer i tilknytning til akutte situasjoner mellom kommunehelsetjenesten og AMK-sentralen på sykehuset i Hammerfest. Den virtuelle anestesilegen gir deretter råd om videre behandling.
- Har dere folk til å inturbere? spør han.
- Usikkert, svarer Bjøru.
- Da får dere vente med det, oppfordrer anestesilegen.

 

Milepæl for kommunelege

Helse Finnmark har nå testet telemedisinsk utstyr for akuttmedisinske pasienter med suksess. For kommunelege Helge Bjøru på Nordkapp er en ”virtuelt tilstede spesialist” en milepæl i pasientbehandlingen.

- For oss er dette en milepæl, sier han. På denne måten får vi faglig støtte ved at en spesialist er virtuelt tilstede. I tillegg er det sånn at vi tidligere brukte forferdelig mye tid på å rekvirere nødvendig transport og melde inn pasienten. Nå ringer vi bare AMK, som ordner dette for oss. Vi kan i stedet konsentrere oss om pasienten og det er jo det vi egentlig skal gjøre, sier han fornøyd.

 

Kommer tidligere til

Også anestesilege ved Hammerfest sykehus, Kim Mikkelsen, er fornøyd med testen.

- Nordkapp kommune har erfarne fagfolk, mener han. Når alt kommer til alt har de kanskje ikke så stort utbytte av dette som leger med langt mindre erfaring. For sistnevnte er dette desto viktigere. Det er ikke ”bare, bare” for unge turnusleger å komme til en kommune uten å ha noen å støtte seg til faglig, sier Kim.

- Ellers, fortsetter han, var alle i studio tause når de skulle være det og det er bra. Hvis utstyret brukes riktig er dette udelt positivt.

- Nå vet vi mye mer om pasienten på et tidlig tidspunkt og kan planlegge deretter. I motsetning til tidligere da pasienten bare kom ”rausende” inn gjennom døra. Det eneste vi må passe på er at vi ikke bruker så lang tid at det forsinker transporten, men det burde ikke være noe stort problem, konstaterer han.

 

Styrker samhandlingen

Bruk av telemedisinsk utstyr bedrer samhandlingen mellom kommunene og sykehusene. Målet er mer helhetlige pasientforløp med bedre kvalitet. Nå brukes også utstyret i forbindelse med akuttmedisinske pasienter.
Helse Finnmark har lang erfaring med bruk av telemedisinsk utstyr.

Prosjektet ”telemedisin som samhandlingsredskap mellom sykestuer og sykehus i Finnmark” bidro til å stimulere til ytterligere bruk av utstyret. Prosjektet ble videreført i prosjektet Styrking av lokalsykehusene i Finnmark med bruk av telemedisin. Dette ble avsluttet i 2009.

 

Kontaktinfo

For mer informasjon kan prosjektleder ved NST, Eirik Øvernes kontaktes. Tlf.: 481 33 173


 
Rapporter


Sykestueprosjektet 2005 – 2007           

Samfunnsøkonomisk evaluering

Teknologiske utfordringer ved videokonferanse

Evaluering av telemedisin som samhandlingsverktøy i Finnmark

                                                                   
 
Sykestueprosjektet 2007 – 2009          

Styrking av lokalsykehusene i Finnmark med bruk av telemedisin