Visjon og mål

NST sin visjon er å legge til rette for nærhet på avstand.

 

NST skal ved tverrfaglig forskning og rådgivning fremskaffe, formidle og implementere nye løsninger og ny kunnskap innen samhandling, telemedisin og e-helse for å forbedre, forenkle og effektivisere helse- og omsorgstjenesten nasjonalt og internasjonalt.