WHO "Collaborating Centre" for telemedisin åpnet

Tidligere i år ble Nasjonalt senter for telemedisin utnevnt til samarbeidssenter for Verdens Helseorganisasjon (WHO). Den offisielle åpninga ble foretatt tirsdag 10. desember av blant annet leder for WHOs Europakontor, Dr Marc Danzon.
Andre som gratulerte UNN og NST med utnevnelsen, var bl. a. politisk rådgiver i Helsedepartementet, Pål Christian Roland, styreleder i Helse Nord, Olav Helge Førde og prorektor ved Universitetet i Tromsø, Gerd Bjørhovde. NST er WHOs første og eneste samarbeidssenter i verden på området telemedisin, og skal bistå WHO og medlemslandene i å etablere, utvikle og følge opp telemedisinske tjenester. Senteret skal også evaluere effekten av telemedisin på det enkelte lands helsesystem. En av de viktigste oppgavene blir å bidra med utvikling av et globalt fjernundervisningsnettverk til helsepersonell og lokalsamfunn. NST skal også gi råd og svare på konkrete telemedisinske spørsmål gjennom en "hot line" for WHO og WHOs medlemsland. For mer informasjon, kontakt leder for WHO-senteret, Tove Sørensen, mobiltlf. 911 95 696
who_aapning_10des
Sjef for WHO, Gro Harlem Brundtland på storskjerm