WHO bruker Tromsømiljøet

Telemedisin og eHelse har fått en viktig plass i Verdens Helseorganisasjons (WHO). Som WHOs eneste samarbeidssenter innen telemedisin er Nasjonalt senter for telemedisin i Tromsø en viktig aktør i utviklingen av fremtidige prosjekt i ulike deler av verden.
groth_velasquez_570
WHO-direktør Steffen Groth var sammen med WHOs helsekontakt Irma Velazgues i Tromsø for å trekke veksler på det telemedisinske miljøet i Ishavsbyen med tanke på å utvikle eHelsetjenester andre steder i verden.

Fakta om TTeC 2004:

Tromsø Telemedicine and eHealth Conference arrangeres i dagene 21.-23. juni 2004.
Det er femte gang Nasjonalt senter for telemedisin i Tromsø arrangerer konferansen som i år samler 300 deltakere fra 23 land i tre dager. Årets tema er befolkningens deltakelse i utviklingen av eHelse og de utfordringer forskere, teknologer og helsepersonell stilles overfor i så henseende.